Algemene voorwaarden

* De lessen vinden wekelijks plaats op een vaste dag en tijdstip met de inachtneming van de schoolvakanties regio zuid.

* Een lesjaar bestaat uit 36 lessen en zijn onderverdeeld in 4 periodes van 9 lessen. De les data worden voorafgaand aan de periode doorgegeven.

* De lessen worden vooraf in overleg met de leerling (en/of diens ouder(s)/verzorger(s)) vastgelegd in het lesrooster. Tussentijdse roosterwijzigingen zijn uitsluitend mogelijk als het rooster dat toelaat.

* Bij ziekte of verhindering om bijzondere redenen van de docent zal de les worden ingehaald op een nader te bepalen dag en/of tijdstip.

* Ziekte of verhindering van de leerling dient zo snel mogelijk telefonisch (of per sms/app) te worden doorgegeven aan de docent. Restitutie van lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk.

*Per 18 lessen kan er 2 keer gebruik worden gemaakt van een online les (via webcam) wanneer de leerling zich voor 9 uur afmeldt op de dag dat de leerling les heeft. De online les wordt gegeven op de vaste lestijd en lesdag van de leerling.

*Als lessen uitvallen wegens onvoorziene buitengewone omstandigheden is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

*De tarieven van het lesgeld zijn inclusief BTW. Voor leerlingen jonger dan 21 jaar geldt het zogenaamde nul % tarief. Vanaf 21 jaar moet per 01-10-2012, 21% aan BTW in rekening worden gebracht.

*Het volledige bedrag van de gekozenlesvorm moet worden voldaan voorafgaand aan de 1e les van de periode.

*De lesgelden worden per 9 lessen, voorafgaand aan de 1e les per periode, betaald d.m.v een factuur op naam van de leerling.

*De les periode wordt automatisch verlengd met een nieuwe periode van 9 lessen.

* Met de inschrijving gaat de leerling een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.

* Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven en dient tenminste 3 weken voor het aflopen van de periode te worden doorgegeven.

* Elke ontvangen opzegging zal per email worden bevestigd. De leerling kan uiteraard gedurende deze periode de lessen, volgens het afgesproken rooster, blijven volgen. Aan het eind van de lesperiode zal de leerling automatisch worden uitgeschreven.

* Losse les op afspraak dient contant te worden betaald.

*Workshops dienen vooraf te worden betaald.

*Leskaart is 5 maanden geldig

*Kado/tegoedbon dient  binnen 6 maanden na afgifte te worden verzilverd

*Tijdens schoolvakanties regio zuid wordt er in principe geen les gegeven behalve lessen op afspraak.

*Lessen vinden plaats in zangpraktijk S!NC Vocalcoaching, Binnenweg 24, 4824 ZE in Breda, tenzij anders afgesproken.

Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden